بسیاری از گشایش های صنعتی دفاعی درون وضعیت بایکوت بوسیله مشت آمد

به گزارش قسمت قسمت کردن دفاعی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمیبا حضور داخل همایش مدیران ارشد اساس تعاون وزارت دفاع ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان و ضرورت آمادگی ظاهری بندگان بخاطر ماه رمضان با آرزومندی سالی لبالب از طرب و تکان بخاطر مجموعه دفاعی کشور اظهار داشت: در سال جدید همراه با نزول باران های هوایی چالش هایی نیز برای سرزمین ایجاد شد که تو این مبنا ۴۰ هزار میلیارد تومان حد ۱۰ درصد بودجه کشور در طالع برای یاری رسانی به سیل زدگان ویژه یافت.

وزیر دفاع در همین زمینه بسیج و همدلی همه مایه ها بویژه نیروهای مسلح داخل فرمان خدمت رسانی به سیل زدگان را بوسیله عنوان سرمایه های ملت نشانی کرد و اظهار داشت:  این یاری رسانی به اندوه میهنان سیل زده عمق انسجام و موافقت بین انسان و دستگاه ها را علی رغم توطئه های  دشمنان بیش از پیش تقویت کرد.

امیر سرتیپ حاتمی با تقدیر از همه موسسه های وزارت دفاع داخل امر خدمت رسانی به سیلاب زدگان اظهار کرد: شعار از شناسایی رسانی محدود دستیار های وزارت دفاع در این فقره الهی صرفاً علامت اعطا کردن درگاه نیروهای مسلح و تسکین آلام سیل زدگان بود و اینکه مردم اطلاع یابند نیروهای مسلح بخاطر تأمین زنهار همگی جانبه آنها تا برقراری آرامش کامل کنارشان خواهند وجود.

وزیر دفاع در دنباله با رمز به دو اقدام آمریکا تو خصوص برچسب زدن به گند پاسداران و بایکوت فروش نفت ایران اقرار کرد: سپاه همواره بوسیله نشانی پیشروترین موسسه تو مبارزه با تروریست در منطقه مغرب آسیا یکه تاز بوده است.

وی مسئله تحریم بیع نفت و ایجاد تنگنای اقتصادی را دسسیه ی دیگر آمریکا علیه ملت ایران عنوان کرد و گفت: نصرت خدایی متصل در بزنگاه های مختلفی همچون تهدید خشکسالی، واقعه طبس و دوران دفاع مقدس شامل حال مردم سرفراز این مرز و بوم شده است و این کود نیز با تکیه گاه بر قدرت لایزال خدایی توطئه های دشمنان با انقراض مواجه خواهد شد.

وزیر دفاع در همین زمینه با اشاره بوسیله تحریم های ۴۰ سال بسرنوشت شوم دچار کردن دفاعی کشور خاطرنشان پیدایش: بسیاری از گشایش های صنعت دفاعی سرزمین در عرصه های گوناگون زمینی، دریایی، فلکی و الکترونیک در شرایط تحریم و نداشتن حداقل امکانات بوسیله دست آورده شده است.

امیر سرتیپ حاتمی تو بخش دیگر سخنان خود  با رمز به نقش مهیب و ارزشمند بنیاد تعاون در ملک اظهار داشت: ماخذ تعاون وزارت دفاع، خدمت رسانِ سرمایه های انسانی ارزشمندی است که خودشان در نوکری رسانی به میهن اسلامی به خشکی امدن بلندای افتخار ایستاده و در اعتلای قدرت بازدارندگی فعال ناحیه از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

وزیر دفاع با قدردانی از خدمات مطلوب و بزرگوار زمینه تعاون داخل نمایش خدمات رفاهی به  کارکنان وزارت دفاع بیان کرد:  تقدم بندی های این سازمان در عرضه خدمات به کارکنان بایستی متناسب با نیازهای کارکنان قسمت قسمت کردن بندی و پیاده سازی و تو پروگرام های پیش روی این دایره راحتی گیرد.

امیر سرتیپ حاتمی با تقریر اینکه امروز روند «مسکن» به عنوان ارشد ترین نیازمندی سبد خانواده ها یک دغدغه اساسی بوسیله  شمار می آید تأکید کرد: بنیاد تعاون بایستی با شریک شدن سایر مقدر شدن های مربوطه در وزارت دفاع، تمام تلاش و ترجیح های خود را داخل راستای تأمین مسکن کارکنان به کار گیرد.

وزیر دفاع سیلان تأمین منابع پایدار و ویژه ۱۰ درصد سود فروش شرکت ها بوسیله صندوق را یکی از وضع های تأمین مسکن کارکنان عنوان کرد و افزود: مسئولان مربوطه بنیاد تعاون و وزارت دفاع از طریق برگزاری جلسات و تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح بایستی نسبت به تعیین بلوغ برخی اقدامات اقتصادی وسود نتیجه از معامله این مشارکت ها مشورت های لازم را سبب نصیب مندی کارکنان از این سود به عمل آورند.

امیر سرتیپ حاتمی درون امتداد با اشاره به راه اندازی سامانه «خرسند سنجی» در مجموعه بنیاد دستگیری گفت: بنیاد تعاون بوسیله دلیل تعامل با مجموعه وزارت دفاع می بایست از سر متد اندازی سامانه خرسند سنجی در همه بخش های خدماتی، رفاهی و نمایش تسهیلات، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مطالبات کارکنان را مرتباً تک تخمین و پایش قرار دهد.

گفتنی است داخل پایان این تشریفات وزیر دفاع از بعضی از کارکنان این سازمان  و همچنین سردار سرتیپ مستحفظ علیرضا تمیزی مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع بوسیله برهان موفقیت در امور محوله  با اهداء لوح، تقدیر به عمل آورد.